Gabinet Logopedyczny Rzeszów, Logopeda Marta Kalandyk-Bieda Nazywam się Marta Kalandyk – Bieda. Jestem logopedą i pedagogiem. Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam kończąc 5 – letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, natomiast w zakresie logopedii kształciłam się na Podyplomowych Studiach Logopedycznych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno jako pedagog i logopeda.

Dzięki już posiadanemu i stale nabywanemu doświadczeniu oraz przez uczestnictwo w różnorodnych kursach i szkoleniach, stale poszerzam wiedzę, podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności.

W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na dopasowanie stosowanych metod do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Ważne jest dla mnie, aby proces terapii był skuteczny, ale też ciekawy i atrakcyjny. Jest to szczególnie ważne w pracy z dziećmi, które podczas zabawy chętniej wykonują ćwiczenia. Zabawa i przyjazna atmosfera motywują dzieci do podejmowania proponowanych aktywności i wysiłku.

W przebiegu terapii skupiam się nie tylko na procesie komunikacji czy prawidłowej wymowy. Dobieram ćwiczenia tak, aby jak najpełniej wspierać rozwój każdego pacjenta, a więc też myślenie, pamięć, uwagę. Dbam o społeczny i emocjonalny walor usprawniania mowy i komunikacji.

Szczególnie ważna jest dla mnie współpraca z rodzicami małych pacjentów, którzy są aktywnymi uczestnikami terapii i współtwórcami sukcesów osiąganych przez dzieci. Zaangażowanie rodziców gwarantuje skuteczność podejmowanych działań.

Tymi samymi zasadami kieruję się przy realizacji procesu szkoleniowego i prowadzeniu zajęć grupowych. Oferuję elastyczne i indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań klienta.

Serdecznie zapraszam,

mkb