Terapia logopedyczna:

  • wad wymowy,
  • opóźnionego rozwoju mowy,
  • jąkania – u dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • mutyzmu

Rozpoczęcie terapii logopedycznej poprzedzone jest diagnozą, a więc rozpoznaniem potencjału (umiejętności i mocnych stron) i trudności pacjenta. Proces diagnozowania odbywa się przy aktywnym udziale pacjenta, a w przypadku dziecka, także rodziców. Umożliwia to określenie zakresu i najodpowiedniejszych metod terapii.

  • Jedno spotkanie trwa 45 minut. Koszt – 60 zł.

Szkolenia i zajęcia:

Tematyka i kryteria szkoleń z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii dostosowywane są do potrzeb Klienta.

Ceny zajęć i usług szkoleniowych ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.