Do logopedy koniecznie udaj się, gdy twoje dziecko w wieku:

6 – 7 miesięcy – nie gaworzy, nie reaguje na odgłosy, dźwięki, nie odwraca się w kierunku dźwięku,

12 miesięcy – nie wydaje dźwięków, milczy, nie kojarzy pierwszych słów z osobą lub rzeczą, nie pojawiają się pierwsze słowa (do końca 1 roku życia),

18 miesięcy – w słowniku dziecka nie pojawiło się kilka słów, które mają znaczenie i zawsze oznaczają to samo, np. mi – miś, da – daj,

24 miesięcy

 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu lub mimiki,
 • nie potrafi zbudować prostego zdania złożonego z dwóch słów, np. mama da (mama daj),
 • nie współdzieli uwagi, tzn. nie śledzi obiektu wzrokiem, nie wskazuje palcem,
 • nie umie bawić się naprzemiennie, np. zabawa „a ku – ku”,
 • nie potrafi dmuchać,
 • nie rozumie najprostszych poleceń, np. „zrób pa – pa”, „daj misia”,
 • nie reaguje na pytania, np. „gdzie jest miś?”,

36 miesięcy

 • mówi niezrozumiale dla otoczenia lub jest rozumiane tylko przez najbliższych,
 • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
 • nie wypowiada którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, u, i, y oraz głoski l,

4 lat – mówi niezrozumiale, nie wymawia głosek: k, g, s, z, c, dz, nosuje, nie potrafi zbudować zdań złożonych, nie potrafi skupić uwagi, np. podczas czytania mu bajki,

5 lat – dziecko mówi niezrozumiale, zmiękcza mowę, głoska r jest realizowana gardłowo (brzmi, jak hr) lub inaczej ją zniekształca, nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż,

6 lat

 • mówi niezrozumiale,
 • nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż,
 • nie wymawia głoski r, zniekształca ją lub zastępuje głoską j lub l,
 • nosuje (mówi jak przy katarze),
 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi, np. mówi „puty” zamiast „buty”,
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
 • powtarza głoski (np. s – sanki), sylaby (np. bu – bu – buty), całe słowa, sprawiając wrażenie zacina się.

Zawsze też, gdy:

 • cokolwiek budzi Twoje wątpliwości,
 • masz wrażenie, że dziecko słabo słyszy lub nie rozumie prostych poleceń,
 • dziecko zacina się – powtarza głoski, sylaby lub całe słowa,
 • dziecko unika mówienia w określonych sytuacjach, np. w przedszkolu,
 • dziecko zastępuje głoski dźwięczne bezdźwięcznymi (mówi f zamiast w, p zamiast b),
 • dziecko oddycha przez usta, ślini się (nie kontroluje wycieku śliny),
 • dziecko ma wadę zgryzu,
 • wsuwa język między zęby podczas mówienia.

Im wcześniej zostanie podjęta interwencja, tym lepiej dla dziecka. Zbyt długo utrzymujące się nieprawidłowości utrwalają się i trudniej jest je skorygować. Terapia trwa wtedy zwykle dłużej, a dziecko i rodzice muszą w nią włożyć więcej wysiłku. Może zdarzyć się i tak, że pewnych zmian nie da się już odwrócić. Niekorygowane wady wymowy pozostają na całe życie, mogą utrudniać naukę pisania i czytania.

Pamiętaj, że najważniejsza jest profilaktyka i Twoja szybka reakcja.