Zajęcia i szkolenia

W swojej ofercie proponuję także realizację zajęć i szkoleń dla szkół, przedszkoli, firm i instytucji zajmujących się wspieraniem i rozwojem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia zarówno z pracy indywidualnej, jak i prowadzonych zajęć z grupą, wychodzę do Państwa z propozycją współpracy w zakresie realizacji:

  • zajęć dla dzieci i młodzieży,
  • szkoleń dla firm, instytucji, organizacji pozarządowych, pracowników placówek edukacyjnych oraz jednostek działających w obszarze udzielania pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży oraz całym rodzinom.

Oferta szkoleniowa ukierunkowana jest na zagadnienia z zakresu logopedii, psychologii i pedagogiki – wspierania rozwoju, realizacji procesów naprawczych i terapeutycznych oraz w zakresie działań profilaktycznych.

Realizując zajęcia i szkolenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wcześniej określonymi warunkami, dążę do osiągnięcia założonych celów i zadowolenia Klienta.

Dbam, by uczestnicy szkoleń zyskali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne wskazówki i materiały do wykorzystania w codziennej pracy.